Werkgroepen

De werkgroepen zijn ingedeeld per project. De werkgroepen kunnen een permanent karakter hebben, zoals de Werkgroep Communicatie, of een tijdelijk, zoals de Werkgroep Enquête.
De projectgroepen bepalen zelf de samenstelling en het aantal leden. Zij richten zich in overleg met het bestuur op één specifiek thema of activiteit. Elke projectgroep kiest minimaal één persoon die fungeert als coördinator en aanspreekpunt voor bestuur en derden.

Een projectgroep kan in het leven worden geroepen op initiatief van het dorpsoverleg of als antwoord op signalen uit de gemeenschap.
Bestuur en projectgroepen wisselen geregeld kennis en informatie uit. Dit kan op verzoek van het bestuur maar ook op verzoek van een of meerdere werkgroepen.

Bestuur en projectgroepen hebben ieder op hun eigen niveau geregeld contact met de belangrijkste partners: inwoners, verenigingen, ondernemers/winkeliers, gemeente Alphen aan den Rijn en Habeko Wonen.