Enquête

Hazerswoude-Rijndijk: Laat van u horen, uw mening telt!

In november heeft Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost de mening en wensen gepeild van de inwoners van Hazerswoude-Rijndijk ten oosten van de Gemeneweg.

Aan het begin van de maand november werd op alle adressen van Hazerswoude-Rijndijk Oost een envelop met een enquête in de brievenbus bezorgd. De enquête kon ook digitaal op deze pagina worden ingevuld.

Waarom was het van belang van u te laten horen? De leden van de dorpsoverleggen in de gemeente Alphen aan de Rijn zijn niet gekozen. Toch ziet de gemeente de dorpsoverleggen als gesprekspartners waar het gaat om zaken die de afzonderlijke kernen aangaan. Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost wil een klankbord zijn en verwoorden wat er onder de inwoners leeft. Daarbij bent u van essentieel belang. Alleen uw mening als inwoner van Hazerswoude-Rijndijk telt. Het zijn uw wensen, opmerkingen en vragen die het dorpsoverleg naar voren wil brengen in gesprekken met derden zoals de gemeente of Habeko Wonen.

Hartelijk dan voor uw medewerking!

De resultaten van de enquête zullen naar verwachting tussen maart en mei 2019 bekend worden. Houd deze website in de gaten voor meer nieuws hierover.

Naar het rapport ->