Beleidskader Sociaal Domein 2021 ‘Omdat het gewoon kan’

Graag informeert de gemeente Alphen a.d. Rijn u over het Beleidskader Sociaal Domein 2021 dat het college van B&W van gemeente Alphen aan den Rijn, voorlegt aan de gemeenteraad. Dit beleidskader is mede gebaseerd op het participatietraject dat in het voorjaar  met meerderen van u is doorlopen (zie www.alphenaandenrijn.nl/sociaaldomein2021 voor meer informatie over dat traject). In het vierde kwartaal van 2019 gaat de gemeente Alphen a.d. Rijn de te geven opdrachten en/of subsidies per 2021 uitwerken en concretiseren.

U kunt komende periode de website: http://www.alphenaandenrijn.nl/sociaaldomein2021 in de gaten houden, want er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd om specifieke thema’s te verdiepen.

Het beleidskader dat de grondslag gaat zijn voor de te geven opdrachten of subsidies wordt nu aan de gemeenteraad gestuurd ter vaststelling. De gemeenteraad vergadert hierover op de volgende momenten:

3 oktober        informatiemarkt

7 november     raadscommissie

21 november   raadsvergadering

De website http://www.alphenaandenrijn.nl/sociaaldomein2021 blijft komende periode de plek waarop alle informatie over dit proces komt te staan. Ook het nu meegestuurde Beleidskader Sociaal Domein 2021 vindt u hier terug.

Raadscommissie smd op 10 oktober as., 20.00 uur: Verkenning en eerste debat Herijking dorps- en buurthuizen fase 2 (271598)

Op 10 oktober vindt vanaf 20.00 uur de commissiebehandeling plaats van het voorstel van het college aan de raad over de 2e fase van de herijking dorps- en buurthuizen.

De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden via internet, de opname is ook naderhand te raadplegen.

De stukken vindt u in de vergaderkalender via de link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/eb0ae044-b78d-4b5f-b82b-4b6bf0700988

Inloopavond ontwerpbestemmingsplan Westvaartpark 07-10-2019

In Week in Beeld staat d.d. 18 september 2019 de publicatietekst over de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan Westvaartpark. Dit ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 19 september tot en met 30 oktober 2019 ter inzage.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-51529.html

Op maandag 7 oktober 2019 van 19.30 tot 21.00 uur is er in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn, commissiekamer II een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan Westvaartpark. Tijdens deze inloopavond kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien en vragen stellen aan medewerkers van de projectontwikkelaar en van de gemeente.

Gluren bij de buren 10-02-2019

Op zondag 10 februari kan er in de hele gemeente gezellig gegluurd worden. Gluren bij de Buren is hét huiskamerfestival waarbij het vloerkleed het podium en de bank de tribune is. De huiskamers van Alphen aan den Rijn veranderen voor een dag in echte podia, voor zeer intieme optredens van verschillende lokale talenten. Door de hele gemeente kun je genieten van singer-songwriters, theatermakers, koren, noem maar op. De acts spelen tussen 12:00 en 17:00 uur meerdere optredens van 30 minuten, die je gratis kunt bezoeken.

Ben jij of ken jij een gitarist die zijn nieuwe werk wil uitproberen in een intieme setting? Heb je een briljant theaterstuk geschreven wat zich afspeelt rond de koffietafel? Meld je dan vandaag nog aan als artiest voor Gluren bij de Buren! Of wil jij juist als gastheer/-vrouw een lokaal cultureel hoogstandje in huis halen en hiervoor je buren uitnodigen? Meld je dan aan als huiskamer! Aanmelden kan via de website:

https://www.glurenbijdeburen.nl/alphen-aan-den-rijn

Flyer_GlurenbijdeBuren

Proefsleuvenonderzoek Willem Kloosstraat

Omgeving van parkeerterrein Willem Kloosstraat,

Bij een eerder uitgevoerd archeologisch booronderzoek zijn er op het parkeerterrein van de Willem Kloosstraat resten aangetroffen van de Romeinse Limesweg. Om de archeologische resten verder te onderzoeken start bureau RAAP in opdracht van de Gemeente Alphen aan den Rijn eind volgend week met een proefsleuvenonderzoek. Daarbij worden drie proefsleuven gegraven.

Donderdagmiddag 11 oktober starten vanaf 14.00 uur de voorbereidende werkzaamheden (o.a. plaatsen hekken en bebording).

Op vrijdag 12 oktober wordt gestart met het graven van één brede lange proefsleuf in de rijbaan naast het parkeerterrein van de Hoogvliet. Daardoor zal een deel van het parkeerterrein niet gebruikt kunnen worden.

Het is die dag (in het kader van de nationale Archeologiedagen) voor inwoners mogelijk om de onderzoekslocatie te bezoeken en mee te kijken met de onderzoekers. Er staat iemand klaar om meer te vertellen over het onderzoek en de resultaten in de sleuf.

Maandag 15 en dinsdag 16 oktober wordt de bestrating weer hersteld.

Donderdagochtend 18 oktober wordt gestart met 2 smalle en korte proefsleuven aan de andere kant van het parkeerterrein, direct aan de achterzijde van de winkels van de Da Costasingel.

De bereikbaarheid van uw achteringang zal daarom niet optimaal zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip. We streven ernaar om vrijdag 19 oktober alles weer op orde te hebben.

 

Hazerswoude_Rijndijk_limesweg_infoblad