Wat vindt u van het buitengebied van de gemeente Alphen aan den Rijn?

We nodigen u uit om tussen 15 maart en 16 april 2021 een vragenlijst over het buitengebied in te vullen. Zie link... [...]

Stephan van Dorp no comments

Online gesprek over aardgasvrij wonen 08-12-2020

De gemeente Alphen aan den Rijn nodigt u uit voor een online gesprek over aardgasvrij wonen op 8 december 2020 om 19.00 uur. U kunt zich tot uiterlijk 3 [...]

Suzan van Tuinen no comments

Regionale Energiestrategie (RES)

De regio Holland Rijnland bereidt een Regionale Energiestrategie (RES) voor. Opstellen van een RES is onderdeel van de afspraken in het Klimaatakkoord, dat gemeenten met het Rijk hebben gesloten. [...]

Suzan van Tuinen no comments

campagne #slimmerchillen

[...]

Suzan van Tuinen no comments

Onderzoek Afvalinzameling onder inwoners gemeente Alphen aan den Rijn

In gemeente Alphen aan den Rijn zijn we inmiddels een aantal jaar omgekeerd aan het inzamelen volgens het door de gemeenteraad vastgestelde Grondstoffenbeleid 2015 – 2025. Dit betekent dat [...]

Suzan van Tuinen no comments

Inspiratiebijeenkomst groenblauwe schoolpleinen 11 maart 2020

Een schoolplein met water en eetbaar groen zorgt voor meer beweging bij kinderen, een betere concentratie en minder pesten. Zo’n GroenBlauw plein kan buiten schooltijd veel meer de functie [...]

Suzan van Tuinen no comments

Commissiebehandeling speelruimteplan 2020-2024 d.d. 06-02-2020

Graag maakt de gemeente Alphen a/d Rijn u attent op de commissiebehandeling van het Speelruimteplan 2020-2024 op 6 februari as., aanvang 20.00 uur (raadzaal). De raad hoort graag of [...]

Suzan van Tuinen no comments

Energiecoaches gezocht!

Wij zoeken ook nog mensen voor een nieuw te vormen werkgroep “duurzaamheid”.Bij interesse stuur ons een mail! [...]

Suzan van Tuinen no comments

Informatie sluiten speelplekken

De gemeente wil u graag informeren over de onveilige speelplekken in de gemeente Alphen aan den Rijn. Uit de inspectie uitgevoerd door de gemeente is gebleken dat een aantal [...]

Suzan van Tuinen no comments

Beleidskader Sociaal Domein 2021 ‘Omdat het gewoon kan’

Graag informeert de gemeente Alphen a.d. Rijn u over het Beleidskader Sociaal Domein 2021 dat het college van B&W van gemeente Alphen aan den Rijn, voorlegt aan de gemeenteraad. [...]

Suzan van Tuinen no comments