Online gesprek over aardgasvrij wonen 08-12-2020

De gemeente Alphen aan den Rijn nodigt u uit voor een online gesprek over aardgasvrij wonen op 8 december 2020 om 19.00 uur.

U kunt zich tot uiterlijk 3 december 2020 aanmelden voor het gesprek. 

Klik hier om u aan te melden

Meedenkgroep aardgasvrij wonen: drie keer in gesprek
De gemeente wil na de meedenkgroep van 8 december nog twee keer met een groep van 50 inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek. U wordt daar te zijner tijd weer voor uitgenodigd.

Online panel
De gemeente maakt ook een online inwonerspanel over aardgasvrij wonen aan. Het panel bestaat vooralsnog uit  ruim 1000 inwoners. Komende maanden zal de gemeente dit panel een aantal keren opnieuw (per e-mail) vragen in een online enquête mee te denken.

Regionale Energiestrategie (RES)

De regio Holland Rijnland bereidt een Regionale Energiestrategie (RES) voor. Opstellen van een RES is onderdeel van de afspraken in het Klimaatakkoord, dat gemeenten met het Rijk hebben gesloten. In juni 2020 is een eerste concept-RES voor de regio Holland Rijnland gepresenteerd. Daarover loopt in de dertien gemeenten van Holland Rijnland een participatietraject. De publieksversie van de concept-RES zit als bijlage bij deze mail. Alle achtergrondstukken van de concept-RES zijn te vinden via deze link: https://hollandrijnland.nl/ruimte/energie/ .

In Alphen aan den Rijn start het participatietraject met een enquête onder bewoners. Die wordt vanaf 15 november uitgezet. In januari volgen nog online sessies (webinars) met bewoners over de concept-RES. College en Raad van de gemeente Alphen hecht aan een goed participatietraject en wil dit samen met hun partners in de kernen en de wijken uitvoeren.

De gemeente zoekt betrokkenheid op de volgende manieren:

  1. Op 15 november start een online consultatie onder inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn.
    https://necker.datacoll.nl/rymngvfgpf?l=nl&urlvar01=Panel
  2. In januari 2021 organiseert de gemeente gebiedsgericht een aantal webinars om inwoners te informeren over de concept-RES en om hun mening te peilen (meer info volgt).

DORPSGENOTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK-OOST GEVRAAGD MET EEN GROEN HART! ZATERDAGMORGEN 14 MAART 09.00 UUR PARKEERPLAATS WATERMANHOF

Gelijktijdig met de aanleg van het fietspad vanaf de Rhynenburchermolen naar de Oostvaart werden begin deze eeuw ook vele knotwilgjes erlangs geplant. Helaas sneuvelden vele van deze dunne boompjes door ziekte en storm, en na de komst van de skatebaan ook door vandalisme… Met de komst van de jaarlijkse “Wijkschouw”, samen met een wethouder en ambtenaren op de fiets door wijk, heb ik onder Gemeente Rijnwoude vanaf 2005 al geprobeerd om de gesneuvelde boompjes vervangen te krijgen door nieuwe dikkere exemplaren. Helaas is dat ‘in de raderen van de ambtelijke molens’ toen nooit gelukt, ook in eerste instantie niet na de herindeling met Alphen aan den Rijn in 2014. Maar in 2018 kreeg ik dan toch groen licht van Adviseur Bewonersparticipatie Ron Angenent van gemeente Alphen aan den Rijn tot het zelf planten van mijn eerste 12 knotwilgjes, type Salix Alba Chermesina.  Hetzelfde type knotwilg met de opvallend mooie oranjerode takken in de winter. In 2018 vrijwilliger geworden bij de Werkgroep Groen van het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk-Oost, om gezamenlijk te gaan voor een Groener Dorp met meer biodiversiteit. Inmiddels hebben wij als werkgroep 40 jonge knotwilgen gepland, samen met buurtbewoners en gemeente een plan opgestart voor een “Pluktuin” aan het Helena Swartplantsoen, en in eenzelfde overleg plannen gemaakt voor de reconstructie van de plantsoenen aan de Jacob Reviusstraat en J.P. Heijestraat.

Nu is het ons plan om jaarlijks na de winter in maart een “Knot-Event” te organiseren: Samen met betrokken  dorpsgenoten met een groen hart, alle knotwilgen langs de Stationsweg vanaf de Rhynenburgermolen, en vanuit de Watermanhof tot aan het fietserstunneltje na de Oostvaart, jaarlijks om en om te knotten en te onderhouden én eventueel bij te planten. Om nog meer herrie in de wijk te voorkomen willen wij dit graag doen op de ‘oude manier’ d.w.z. met handgereedschappen, dus géén motorzagen of bladblazers! Ook willen wij samen met dorpsgenoten ideeën ontwikkelen om het, laten wij het maar alvast “OostvaartPark” noemen, verder te ontwikkelen tot een meer gevarieerde wandel- en fietsroute met meer al dan niet bloeiende inheemse boomsoorten, planten, kruiden en grassen, zodat er meer biodiversiteit ontstaat met meer plaats voor insecten, bijen, vlinders en vogels. Een route voor wat broodnodige rust en ontspanning vlak naast onze deur! Spreken deze uitgangspunten u aan, heeft u een groen hart, tijd op zaterdagmorgen 14 maart en eventueel zelf ook nog wat hand-snoeigereedschap…, meld u dan bij mij aan! Dan weet ik hoeveel koffie en lekkers voor erbij ik in moet slaan. Dorpsgenoten, graag tot ziens op zaterdagmorgen 14 maart!

Namens Werkgroep Groen

Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk-Oost

Johan den Houdijker

Onderzoek Afvalinzameling onder inwoners gemeente Alphen aan den Rijn

In gemeente Alphen aan den Rijn zijn we inmiddels een aantal jaar omgekeerd aan het inzamelen volgens het door de gemeenteraad vastgestelde Grondstoffenbeleid 2015 – 2025. Dit betekent dat bij de meeste woningen herbruikbare grondstoffen (GFT, papier, PMD) aan huis worden ingezameld, en restafval op afstand. Voor bewoners van appartementencomplexen zijn afvaleilanden op loopafstand beschikbaar, waar zij alle afvalstromen gescheiden kwijt kunnen. Om erachter te komen waar inwoners behoefte aan hebben bij afval scheiden, waar voorzieningen beter kunnen, voert de gemeente een inwonersonderzoek uit in februari 2020.

Vanaf zaterdag 15 februari 2020 is het mogelijk dat een enquêteur van onderzoeksbureau Marintel langskomt, met het verzoek een vragenlijst in te vullen. De adressen die het onderzoek bezoekt, zijn op basis van toeval geselecteerd en liggen gespreid over de gehele gemeente. De vragenlijst wordt een paar uur later weer bij u opgehaald, of u kunt deze kosteloos opsturen. De vragen die u in de enquête kunt verwachten, gaan over afvalinzameling, bijvoorbeeld over uw eigen afvalscheidingsgedrag, de beschikbare voorziening en uw mening over afval scheiden.

Bewoners die niet benaderd worden voor het onderzoek, maar toch graag willen deelnemen, kunnen tot 7 maart 2020 de online vragenlijst invullen via https://marintel.nl/alphen-aan-den-rijn/.

Zie ook: https://www.allesinalphen.nl/nieuws/onderzoek-afvalinzameling-onder-inwoners-alphen-aan-den-rijn.html

Inspiratiebijeenkomst groenblauwe schoolpleinen 11 maart 2020

Een schoolplein met water en eetbaar groen zorgt voor meer beweging bij kinderen, een betere concentratie en minder pesten. Zo’n GroenBlauw plein kan buiten schooltijd veel meer de functie van een ontmoetingsplek hebben. Tot slot draagt een GroenBlauw plein ook bij aan de vermindering van wateroverlast en hittestress in de gemeente. Genoeg redenen dus om aan de slag te gaan! Daarom nodigen we u graag uit voor de inspiratiebijeenkomst GroenBlauwe Schoolpleinen op woensdag 11 maart.

Locatie OBS de Vroonhoeve
Vroonhoevelaan 8
Alphen a/d Rijn
15:00 – 17:30 uur
Voor schooldirecteuren, schoolbestuurders, docenten en ouders die mee willen helpen het schoolplein te vergroenen.

Zie ook: https://www.groenblauweschoolpleinen.nl/
https://www.alphenaandenrijn.nl/voorscholen

Prettig ouder worden Rijnwoude gaat welzijnsbezoeken organiseren voor ouderen van 75-plus

De stuurgroep Prettig ouder worden Rijnwoude gaat welzijnsbezoeken organiseren voor ouderen van 75-plus die nog zelfstandig wonen.Het welzijnsbezoek wordt gehouden onder inwoners van Rijnwoude die 75 jaar of ouder zijn.
Vrijwilligers gaan éénmalig op bezoek en bespreken samen onderwerpen op het gebied van wonen, maatschappelijke activiteiten , vrije tijd, gezondheid, mobiliteit, vervoer, sociale contacten , welzijn , financiën en dienstverlening.
Op deze manier kunnen we inventariseren of er vragen zijn , of er ondersteuning nodig is of dat er nog producten, diensten of activiteiten ontwikkeld moeten worden om zelfstandig wonen zo plezierig mogelijk te maken.

Kent u nog mensen die hier aan mee zouden willen werken, dan houden we ons van harte aanbevolen. Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
 Heeft u nog vragen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen.

Zie ook: https://prettig-ouder-worden-in-rijnwoude.nl/laatste-nieuws.html

Commissiebehandeling speelruimteplan 2020-2024 d.d. 06-02-2020

Graag maakt de gemeente Alphen a/d Rijn u attent op de commissiebehandeling van het Speelruimteplan 2020-2024 op 6 februari as., aanvang 20.00 uur (raadzaal).

De raad hoort graag of u nog suggesties, aanvullingen, ideeën hebt. Die nemen de fracties mee bij hun afwegingen over het definitieve besluit over het plan.

Als u wilt inspreken, kunt u een mail sturen aan griffie@aadr.nl, dan informeren wij de raads(commissie)leden over uw komst.

De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden via internet.

De agenda, het raadsvoorstel, het concept speelruimteplan en
overige stukken uit dit dossier kunt u raadplegen via de link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/4b6003a5-caad-4caf-a42b-9e85668e121e