Regionale Energiestrategie (RES)

Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost Nieuws afkomstig van de gemeente Alphen a.d. Rijn Regionale Energiestrategie (RES)
0 Comments

De regio Holland Rijnland bereidt een Regionale Energiestrategie (RES) voor. Opstellen van een RES is onderdeel van de afspraken in het Klimaatakkoord, dat gemeenten met het Rijk hebben gesloten. In juni 2020 is een eerste concept-RES voor de regio Holland Rijnland gepresenteerd. Daarover loopt in de dertien gemeenten van Holland Rijnland een participatietraject. De publieksversie van de concept-RES zit als bijlage bij deze mail. Alle achtergrondstukken van de concept-RES zijn te vinden via deze link: https://hollandrijnland.nl/ruimte/energie/ .

In Alphen aan den Rijn start het participatietraject met een enquête onder bewoners. Die wordt vanaf 15 november uitgezet. In januari volgen nog online sessies (webinars) met bewoners over de concept-RES. College en Raad van de gemeente Alphen hecht aan een goed participatietraject en wil dit samen met hun partners in de kernen en de wijken uitvoeren.

De gemeente zoekt betrokkenheid op de volgende manieren:

  1. Op 15 november start een online consultatie onder inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn.
    https://necker.datacoll.nl/rymngvfgpf?l=nl&urlvar01=Panel
  2. In januari 2021 organiseert de gemeente gebiedsgericht een aantal webinars om inwoners te informeren over de concept-RES en om hun mening te peilen (meer info volgt).

Categories:

Related Posts

20 maart 2021 Landelijke Opschoondag
We verzamelen om 10.45 uur bij speeltuin De Rode Wip en verdelen daar de wijken.
Lekker de natuur in tijdens corona? Let op deze punten
Hier vind je tips en richtlijnen om veilig van de natuur te genieten tijdens de
Wat vindt u van het buitengebied van de gemeente Alphen aan den Rijn?
We nodigen u uit om tussen 15 maart en 16 april 2021 een vragenlijst over