Online gesprek over aardgasvrij wonen 08-12-2020

De gemeente Alphen aan den Rijn nodigt u uit voor een online gesprek over aardgasvrij wonen op 8 december 2020 om 19.00 uur.

U kunt zich tot uiterlijk 3 december 2020 aanmelden voor het gesprek. 

Klik hier om u aan te melden

Meedenkgroep aardgasvrij wonen: drie keer in gesprek
De gemeente wil na de meedenkgroep van 8 december nog twee keer met een groep van 50 inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek. U wordt daar te zijner tijd weer voor uitgenodigd.

Online panel
De gemeente maakt ook een online inwonerspanel over aardgasvrij wonen aan. Het panel bestaat vooralsnog uit  ruim 1000 inwoners. Komende maanden zal de gemeente dit panel een aantal keren opnieuw (per e-mail) vragen in een online enquête mee te denken.

Regionale Energiestrategie (RES)

De regio Holland Rijnland bereidt een Regionale Energiestrategie (RES) voor. Opstellen van een RES is onderdeel van de afspraken in het Klimaatakkoord, dat gemeenten met het Rijk hebben gesloten. In juni 2020 is een eerste concept-RES voor de regio Holland Rijnland gepresenteerd. Daarover loopt in de dertien gemeenten van Holland Rijnland een participatietraject. De publieksversie van de concept-RES zit als bijlage bij deze mail. Alle achtergrondstukken van de concept-RES zijn te vinden via deze link: https://hollandrijnland.nl/ruimte/energie/ .

In Alphen aan den Rijn start het participatietraject met een enquête onder bewoners. Die wordt vanaf 15 november uitgezet. In januari volgen nog online sessies (webinars) met bewoners over de concept-RES. College en Raad van de gemeente Alphen hecht aan een goed participatietraject en wil dit samen met hun partners in de kernen en de wijken uitvoeren.

De gemeente zoekt betrokkenheid op de volgende manieren:

  1. Op 15 november start een online consultatie onder inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn.
    https://necker.datacoll.nl/rymngvfgpf?l=nl&urlvar01=Panel
  2. In januari 2021 organiseert de gemeente gebiedsgericht een aantal webinars om inwoners te informeren over de concept-RES en om hun mening te peilen (meer info volgt).