Uitnodiging – Netwerkborrel Energie Duurzaam Alphen 04-10-2019

https://rijnenvenen.op-shop.nl/1551/duurzame-borrel/04-10-2019 [...]

Suzan van Tuinen no comments

Beleidskader Sociaal Domein 2021 ‘Omdat het gewoon kan’

Graag informeert de gemeente Alphen a.d. Rijn u over het Beleidskader Sociaal Domein 2021 dat het college van B&W van gemeente Alphen aan den Rijn, voorlegt aan de gemeenteraad. [...]

Suzan van Tuinen no comments

Raadscommissie smd op 10 oktober as., 20.00 uur: Verkenning en eerste debat Herijking dorps- en buurthuizen fase 2 (271598)

Op 10 oktober vindt vanaf 20.00 uur de commissiebehandeling plaats van het voorstel van het college aan de raad over de 2e fase van de herijking dorps- en buurthuizen. [...]

Suzan van Tuinen no comments

Inloopavond ontwerpbestemmingsplan Westvaartpark 07-10-2019

In Week in Beeld staat d.d. 18 september 2019 de publicatietekst over de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan Westvaartpark. Dit ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 19 september tot en met [...]

Suzan van Tuinen no comments

Nieuwsflits cliëntenadviesraad september 2019

jr.g 3 nr. 9 https://clientenadviesraad.email-provider.nl/web/zjx8b88joe/ltjbrjgibg/adtzkysjqg/1vnxxr9nin [...]

Suzan van Tuinen no comments