Dorpsplan & uitvoeringsagenda Hazerswoude-Rijndijk

Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost Dorpsplan & uitvoeringsagenda Hazerswoude-Rijndijk
Visie

Hazerswoude-Rijndijk Oost is relatief jong. De sfeer, identiteit en mentaliteit in Hazerswoude-Rijndijk Oost laten zich eerder karakteriseren als die van een wijk in een stad dan als die van een dorp. Men woont er prettig, het dorp ligt midden in het groene hart. De laatste jaren zien we dat het zelfbewustzijn groeit. Het dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost is een groep bewoners die aan de slag wil met de onderlinge verbondenheid.

Hazerswoude-Rijndijk wordt in het zuiden begrensd door het spoor en de N11. De Gemeneweg (N209 )zorgt aan de westkant van het dorp voor een verbinding met Hazerswoude-Dorp (en Zoetermeer). Hazerswoude-Rijndijk is door een brug verbonden met Koudekerk aan den Rijn. Er stoppen diverse bussen op de doorgaande Rijndijk. De komst van een treinstation aan de westkant van het dorp vergroot de aantrekkelijkheid voor forenzen die werken in Leiden, Alphen of Gouda.

Dorpsplan & uitvoeringsagenda

In het dorpsplan leest u onder andere de visie van de gemeente op Hazerswoude-Rijndijk. In de uitvoeringsagenda staan de activiteiten die gemeente de komende jaren gaat uitvoeren.

Belangrijke speerpunten:

De  speerpunten voor Hazerswoude–Rijndijk zijn:

  • Verbeteren sociale samenhang
  • Ontwikkeling van een dorpshart, inclusief Multifunctionele Accommodatie (MFA)
  • Voorzieningen en ontwikkelingskansen jeugd
  • Behoud van leefbaarheid en betrokkenheid

Dorpsplan 2018-2022

Uitvoeringsagenda 2019-2020